Dwadzieścia

 

 

Synonimy:     Dziewięć…..
Antonimy:     Zero……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć   –   dążenie do ukrytej prawdy…
Liczyć   –   umysłowy sukces w pracy i biznesie….
Na papierze   –   będziesz poszukiwał swoich nowych ideałów…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Dwadzieścia widziane w snach wskazuje na przebudzenie się cząstki naszej wyższej jaźni i otwarcie na poszukiwanie wiedzy o samym sobie. To czy przejrzymy na oczy czy nie jest aż tak ważne jak to żeby wreszcie wkroczyć na tę drogę osobistego rozwoju i wzrostu w czym z pewnością pomoże nam intuicja i rozrastająca się nasza wyobraźnia, uwolni to to nas raz na zawsze od przyziemnych aspektów rzeczywistości. Dwadzieścia w naszych snach wskazuje że czekają nas niespodziewane wydarzenia przewracające nasze życie do góry nogami i przynoszące nam nagrody za wcześniejsze wysiłki, ucząc nas głębszego postrzegania świata poprzez pryzmat intuicji, duchowości, podświadomości i nad-świadomości. Człowiek, który zaczyna widzieć oczami duszy, otwiera się na prawdziwa wiedzę, rozumiejący zasady działania wszechświata intuicyjnie. Dwadzieścia jako pełna liczba życia, uwalnia nas od przyziemnych aspektów otaczającej nas rzeczywistości. Do pracy nad emocjami i samym sobą zostają włączone nowe sposoby określania otoczenia, wyobraźnia i intuicja, a dzięki tolerancji i życzliwości zyskamy zrównoważoną ocenę w sądach i opiniach o innych z naszego otoczenia, jednak z drugiej strony poprzez swoją pamiętliwość i daleko posunięte poddaństwo ryzykuje rozpadem obecnego związku…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »