Dusza

 

 

 

Synonimy:       Dusza, Energia wewnetrzna, Wnętrze…..
Antonimy:        Materia, ciało……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć opuszczającą ciało   –   niebezpieczeństwo dla Twego życia…
Być pod wrażeniem   –   nowa znajomość z sympatyczną osobą…
Czuć swoją   –   zbliża się Twój czas doskonalenia się…
Śnić o niej   –   spotkasz szlachetnego, dobrego człowieka który Ci pomoże w najmniej oczekiwanym momencie…
Msza za czyjąś duszę    –   ktoś wybaczy ci zdradę…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Nasza Dusza jest nad świadomą formą aktywnością naszego ciała……. Z tego faktu zwyczajny człowiek nie zdaje sobie sprawy…. Że nasze ciało potrzebuje Duszy aby nadać myśleniu emocjonalną treść…..Można podać kilka definicji duszy w zależności od tego, jaki jej aspekt lub funkcje pragnie się przedstawić. Najogólniejsze określenie duszy to element życia w materii, który odróżnia ją od martwych bytów…… Dusza nie utożsamia się z psychiką człowieka, która jest pewnym światem wewnętrznym, subiektywnym sposobem przeżywania różnych sytuacji, innych ludzi, siebie samego. Psychika jest światem myśli, uczuć i różnych wrażeń. Ten świat wewnętrzny człowieka jest uformowany zarówno przez jego duszę, jak i przez ciało. Dusza natomiast poprzez ciało nabywa zdolności do postrzegania materialnego świata a co za tym idzie do zdobywania nowych doświadczeń i doskonalenia się na drodze fizycznych doznań aż do uzyskania pełnej doskonałości. Dusza zmuszona jest wiązać się z ciałem w celu osiągnięcia zrozumienia ważnej zasady „dominacji ducha nad materią „a więc prawdziwym powodem istnienia duszy w ziemskim wymiarze jest konieczność samo doskonalenia się w praktyce i na własnej drodze ponieważ nasza dusza pragnie być kompletna, doskonała, harmonijna ten imperatyw wpisany nam został przez stwórce w akcie stworzenia jako nadrzędny warunek bytu.(pragnienie osiągnięcia doskonałości) Ponadto musimy pojąć że Miłość i Empatia(współodczuwanie innych istot) jest naszym prawem z którego zrozumieniem musimy umiejętnie żyć tu wśród innych bytów….. W swoim najwyższym stopniu rozwoju nasza dusza osiąga zdolność do pełnej empatii …. Co uwalnia ją od fizyczności i daje jej kreatywność w tworzeniu nowych idei dzięki wcześniej nabytym doświadczeniom w fizycznym świecie. Te powiązania między odczuwaniem typowo fizycznym a odczuwaniem w pełni duchowym są istotą i głównym sensem takiej formy naszego bytu……

Więcej  WiedzaDuchowa24….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »