Dryfować

 

 

 

Synonimy:    Dryfować, Dryfowanie, Dryf ……
Antonimy:    Opadać……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Unosić się na wodzie   –   oznacza wysoki poziom sił żywotnych i posiadanie nadmiaru energii…
Widzieć kogoś   –   masz nadmiar energii który nie wykorzystujesz w realnym życiu…
Chcieć unosić się   –   wręcz jesteś stworzony do czegoś wyższego, większego….
Widzieć unoszących się wielu ludzi   –   dysponujesz wielkimi możliwościami, które są w Twoim zasięgu, a które uruchomione pozwolą Ci na podjęcie każdego wyzwania…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

W snach dryfowanie na wodzie w bliżej nieznanym kierunku lub unoszenie się w powietrzu i zdarza się bardzo często w okresie wzmożonej presji psychicznej. Dryfowanie oznacza że nie mamy pełnej kontroli nad swoim życiem, że nie bardzo radzimy sobie ze sferą uczuciową, ale też powodem tego jest brak starań z naszej strony by zmienić tę sytuację, musisz podejmować bardziej przemyślane i zdecydowane decyzje. To stan pozornej bierności i ciszy w wodach nieświadomości, cisza przed burzą, wytchnienie przed ciężką pracą. Sny w których się dryfujemy w określonym przez los kierunku uzewnętrzniają nasza potrzebę zwrócenia się do trochę wyższych niż przyziemne wartości. To właśnie w trakcie snu w którym jesteśmy w stanie swobodnie się unosić na wodzie, nastawiamy się na głębszy odbiór wrażeń płynących z własnej głębi, może to być głęboko ukryta w podświadomości sfera żądzy i pragnień które wtedy przebijają się do wierzchu by szukać w naszej świadomości realizacji, jak i odbicie naszej wyższej jaźni która wzywa nas do swobodnych zmian całej naszej osobowości. Sytuacje zmusza Cie do zwrócenia uwagi na dobra organizacje i angażowanie się tylko w przedsięwzięcia uczciwe, solidne i dobrze przemyślane. Będzie to okres pracy, organizowania życia i budowy jego realnych fundamentów. Przedsiębiorczość i wysiłek prowadzić będą do samospełnienia. Nie powinieneś liczyć na ślepy los i szczęście, a ciężko pracować na swoją przyszłość…

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »