Drążyć

 

 

 

 

 

Synonimy:Drążyć,  Dociekać, Badać, Ogarniać sprawy, Poszerzać horyzonty,Poznawać prawdy, Przenikać tajemnice,Zgłębiać wiedzę,Przeszukiwać annały…
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Drążyć – symbol oznacza pogłębiania pewnych relacji z kimś w jakimś celu lub wskazuje na samotne poszukiwanie wiedzy…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Sen oznacza dopasowywanie pewnych naszych intencji do potrzeb co wydaje się być błędem przeciwko któremu protestuje nasza podświadomość. Sen w swej istocie zmierza do głębokiej znajomości samego siebie, swojej prawdziwej natury a przynajmniej prubuje nam to jakoś uzmysłowić. Zazwyczaj przedstawia podświadomość, która kieruje naszą uwagę ku przyczynie przykrych wydarzeń, jakie miały miejsce uprzednio i są źródłem powtarzających się w naszym życiu niechcianych sytuacji. Przedstawia nam szerszy plan naszego życia zmierzający do uświadomienia sobie znaczenia własnych doświadczeń. W założeniu poczynionym przez naszą podświadomość sen przedstawia wytrzymałość, z jaką podejmujemy wysiłki w drodze do ideału, wytrwałość w stałym dążeniu do przekroczenia przyjętych norm własnego funkcjonowania, wielką zdolność do przekształcania traumatycznych doświadczeń we wzbogacające doświadczenie lub osobistą wartość. Odczucia jakie zapamiętamy ze snu przedstawiają rozmiar wysiłków niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w kierunku, jaki obieramy lub zamierzamy obrać…

Similar Posts:


« »