Deptać komuś po piętach

 

 

 

 

 

Synonimy: Deptać komuś po piętach, Patrzeć komuś na ręce….
Antonimy: ….

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Deptać komuś po piętach – naciskać na kogoś, skłaniać go do podjęcia określonych decyzji, patrzeć komuś na ręce…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Deptać komuś po piętach w snach oznacza niewspółmierne do sytuacji okazywanie obsesjnego przywiązania i nieuzasadnionej zazdrości. Wskazuje na skłonność do zaborczości wobec kogoś, kogo usiłujemy zdominować, a także tendencję do wpadania w obsesję, gdyż uparcie dążymy do celu, co może pociągnąć za sobą utratę rozsądku i niedocenienie konsekwencji, jakie mogą z tego wyniknąć. Ujawnia, że przywiązujemy się do swojego stylu bycia, co może skutkować katastrofalnymi konsekwencjami osobistymi…

Similar Posts:


« »