Cztery   /   Czwórka

 

 

Synonimy:    Cztery, Czwórka…..

Antonimy:    Zero…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć   –   widzieć cyfry we śnie to oznaka pewnego uporządkowania, porządku…
Liczyć do   –   cztery przynosi Ci nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie pewnego konfliktu, w który od niedawna zostałaś uwikłany, to liczba oznaczająca między innymi kompletność oraz całkowitość….
Pisać    –    zostałeś uwikłany w nieswoje sprawy… 

Na kartce   –   Twój związek wkracza właśnie w nowa fazę…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Czwórka jest prastarym symbolem, który symbolizuje i towarzyszy najróżniejszym jakościom doświadczanej przez człowieka jedności wewnętrznej i zewnętrznej. W perspektywie teologicznej rozpatrywana jest jako mniej lub bardziej bezpośrednie symboliczne przedstawienie idei Boga objawiającego się w stworzeniu, natomiast jako spontaniczny wyraz podświadomości, w aktywności onirycznej człowieka, wyraża symbolicznie naszego Boga wewnętrznego tą malutką Jego czastke która stanowi o całym naszym potencjale….., Czwórcę rozumimy w odniesieniu do trynitarnej świadomości Boga, jako formułę wyrażającą nieświadomość. Gdy trójka ma charakter męski, tak czwórka, czy też czwarty element, wiąże się z pierwiastkiem żeńskim. Quarternarium pojawia się ona nie tylko w spekulacji mistycznej i gra ona jeszcze większą rolę w filozofii gnostyckiej ….., W obszarze starożytnych poglądów gnostyckich czwórka łączy się z wyobrażeniem bóstwa objawiającego się pierwotnie w postaci czterech żywiołów. W takim przypadku symbolizowano je za pomocą czterech części koła. Ważką rolę pełni ona w filozofii starożytnej Grecji, ukazuje się tu choćby w koncepcji czterech żywiołów jako korzeni wszechrzeczy jako źródło i korzeń wiecznej natury….., Pitagoras określał duszę jako kwadrat czy platońskiej koncepcji ciała, zgodnie z którą składa się ono z czterech żywiołów symbolizowanych przez krąg lub melothesia, czy też jako tetramorphus. W alchemii spotykamy także podział na cztery, syntezę czterech, cudowne zjawisko czterech barw i cztery fazy dzieła ? nigredo, dealbatio, rubefactio i citrinitas. Cztery symbolizuje również cztery kolumny wspierające świat, wyznaczające cztery strony, dlatego uznano tę liczbę za najbardziej związaną z realnością, bytem doczesnym, materialnym człowieka. Uosabia to, sprawy rzeczywiste i sprawdzalne. Ze względu na to, iż greckie inicjały stron świata tworzą imię pierwszego człowieka ? Adam, wiąże się ją także z samym człowiekiem. Jung widzi w czwórce kompletność, doskonałość i odbicie wewnętrznej konstrukcji człowieka. W snach może zwiastować okres wytężonej pracy oraz wskazywać na potrzebę uporządkowania, zorganizowania swego osobistego i zawodowego. Wiązana jest często z symboliką Zieleni, Kwadratu i Krzyża. Czwórka to liczba stabilności i porządku, symbolizuje solidność i szczęście rodzinne. Wszystkie procesy, nawet te bardzo dynamiczne zachodzą w pewnych ramach czasowych i przestrzennych (cztery strony świata, cztery pory roku). Ramy te pozostają niezmienne. Cyfra cztery oznacza również dom, spokój i solidność. Reprezentuje także powtarzalność i nieuchronność…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »