„Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł, wówczas staje się błaznem… „

Cytaty z Talmudu

 

 

 


 

Człowiek ma obowiązek nauczyć swego syna zawodu, bo kto nie uczy swego syna zawodu – uczy go bycia złodziejem… „
Źródło: Talmud Tosefta 1:11


„Człowiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości; odkąd wyobraża sobie, że ją już znalazł, staje się głupcem… ”
Źródło: Talmud


„Człowiek został stworzony pierwotnie jako jedna osoba ku pouczeniu, że ktokolwiek ratuje jedno życie, to jakby ocalił cały świat a ktokolwiek unicestwia jedno życie, niszczy cały świat… „
Źródło: Talmud Sanhedryn 4,5


„Dwie kobiety w domu – kłótnia w domu… ”
Źródło: Talmud


„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat… ”
Źródło: Talmud


„Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec… ”
Źródło: Talmud


„”Gdy do rabina Ravy przybył człowiek z pytaniem: „Co mam zrobić? Zarządca miasta nakazał mi zamordować niewinnego człowieka i ostrzegł mnie, że jeżeli tego nie uczynię, rozkaże mnie zabić. Czy mogę zamordować kogoś, aby ocalić swoje życie?”, rabin odpowiedział: „Pozwól, aby cię zabito, a nie zabijaj tego człowieka. Kto powiedział, że twoja krew jest czerwieńsza? Może krew tego człowieka jest bardziej czerwona?”… „
Źródło: Talmud Pesachim, 25b


„Gdyby oko mogło ujrzeć demony zaludniające świat, życie stałoby się niemożliwe… „
Źródło: Źródło: Talmud Berachot, 6


„Gdzie jest prawda, tam nie potrzeba przykładu na dowód… „
Źródło: Talmud Sanhedrin, 92


„Grzech jest słodki na początku ale gorzki na końcu… ”
Źródło: Talmud


„Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi… ”
Źródło: Talmud


„Jeżeli błąd raz gdzie się wkradnie, wciąż wzrastać musi… „
Źródło: Talmud Pesachim, 25b


„Każde źdźbło trawy ma swego anioła, który pochyla się nad nim i szepcze: „Wzrastaj, wzrastaj”… ”
Źródło: Talmud


„Kochaj bliźniego jak siebie samego i nie czyń bliźniemu tego, czego nie chciałbyś, by tobie czyniono. Kochaj pokój i podążaj za pokojem, kochaj ludzi i przybliżaj ich do nauki… „
Źródło: Talmud Hillel Starszy, Pirke Awot


„Kto jest silny? Ten, kto powściąga swe żądze… ”
Źródło: Talmud


„Kto popełnił dwa razy ten sam grzech, ten nie uważa go już za grzech… ”
Źródło: Talmud


„Kto rozmyśla nad czterema rzeczami, lepiej byłoby dla niego, żeby się nigdy nie narodził: nad tym, co jest nad, co jest pod, co jest przed i co jest po… „
Źródło: Talmud Chagiga, 2.1


„Kto tajemną jałmużnę daje, ten jest wyższym od prawodawcy Mojżesza, dający zaś jałmużnę dla chełpienia się, grzech popełnia… ”
Źródło: Talmud


„Kto wita serdecznie bliźniego, wita jakby samego Boga… ”
Źródło: Talmud


„Kto zanadto swojemu rozumowi dowierza wpada w błędy i pomyłki… „
Źródło: Talmud Sanhedrin, 92


„Miłość wypacza widzenie; i nienawiść wypacza widzenie… ”
Źródło: Talmud


„Mniej wydawaj na odzienie i pokarmy, a ozdabiaj dom swój… „
Źródło: Talmud Pesachim, 25b


„Mów mało i dużo działaj… „
Źródło: Talmud Avot, 1:5


„Nadmierne użycie wina powoduje najsmutniejsze skutki… „
Źródło: Talmud Sanhedrin, 92


„Nawet gwiazdy płaczą z tym, kto płacze w nocy… ”
Źródło: Talmud


„Nie czyń swemu bliźniemu tego, czego nie chcesz aby uczyniono tobie. Oto cała Tora, reszta jest tylko komentarzem. Idź i ucz się tego… „
Źródło: Talmud Shabbat 31a


„Obdzieraj ze skóry zdechłe zwierzęta na ulicach i zarabiaj w ten sposób, a nie mów: wspomóż mnie, bo jestem wielkim mędrcem i taka praca mnie poniża… „
Źródło: Talmud Bawa Batra 110a


„Owca idzie za owcą, jak czyni matka, tak czyni córka… ”
Źródło: Talmud


„Siedem lat trwał głód, ale nie dotarł do wrót rzemieślnika… ”
Źródło: Talmud


„Starość to skarb zgubiony, który nigdy nie wraca… „
Źródło: Talmud Sabat, 101a


„Studiowanie Tory nie połączone z pracą musi okazać się bezcelowe i przywołuje grzech… „
Źródło: Talmud Awot, 2:2


„Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły… ”
Źródło: Talmud


„Świat został wydany w ręce głupców… „
Źródło: Talmud Sanhedrin, 92


„Tam, gdzie nie ma ludzi staraj się być człowiekiem… „
Źródło: Talmud Avot, 1:5


„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat… ”
Źródło: Talmud


„Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły… ”
Źródło: Talmud


„Mężczyźnie powinno się dawać jałmużnę potajemnie, aby go nie zawstydzić, kobiecie zaś otwarcie, aby nie rzucać na nią podejrzeń… ”
Źródło: Talmud


„Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł, wówczas staje się błaznem… ”
Źródło: Talmud


„Biedny ten kraj, w którym lekarz cierpi na podagrę… ”
Źródło: Talmud


„Małe drewienko zapala duże drzewo… ”
Źródło: Talmud


„Stare wino smakuje starym… ”
Źródło: Talmud


„Nieszczęście zaciemnia oczy… ”
Źródło: Talmud


„Największego bohatera zabija troska… ”
Źródło: Talmud


„Nie mieszkaj w sąsiedztwie pobożnego nieuka… ”
Źródło: Talmud


„Niech człowiek do ostatniego tchu błaga o pokój… ”
Źródło: Talmud


„Dwie kobiety w domu kłótnia w domu… ”
Źródło: Talmud


„Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią… ”
Źródło: Talmud


„Dom, w którym są swary, skazany jest na zatracenie… ”
Źródło: Talmud


„Człowiek dziś jest, jutro go nie ma… ”
Źródło: Talmud


„Kto obnaża cudze błędy, obnaża własne… ”
Źródło: Talmud


„Biada widzącemu, którego prowadzi ślepiec… ”
Źródło: Talmud


„Bóg szuka serca… ”
Źródło: Talmud


„Dałem ci duszę ożyw ją… ”
Źródło: Talmud


„Nie zmienia się bezkarnie zwyczajów… ”
Źródło: Talmud


„Jest towar, znajdzie się kupiec… ”
Źródło: Talmud


„Najgorszy złodziej to ten, który okrada społeczeństwo… ”
Źródło: Talmud


„Do czterdziestki dobre jedzenie, po czterdziestce picie… ”
Źródło: Talmud


„Nie próbuj uspokajać bliźniego, gdy jest zagniewany… ”
Źródło: Talmud


„Jeśli nie ma myszy, co tu robi kot… ”
Źródło: Talmud


„Serce i oczy to dwoje pośredników grzechu… ”
Źródło: Talmud


„Pijak kieruje wzrok na kieliszek, kupiec na kieszeń… ”
Źródło: Talmud


„Choćby najlepszy lekarz do piekła z nim… ”
Źródło: Talmud


„Im większy człowiek, tym większe jego namiętności… ”
Źródło: Talmud


„Jaką miarą kto mierzy, taką mu odmierzą… ”
Źródło: Talmud


„Cuda nie są świadectwem w sądzie… ”
Źródło: Talmud


„Nawet ptak w locie rozpozna skąpca… ”
Źródło: Talmud


„Nakaz miłosierdzia jest większy od wszystkich innych nakazów… ”
Źródło: Talmud


„Ten, kto żyje z własnej pracy, lepszy od bogobojnego… ”
Źródło: Talmud


„Nie każdy bliski jest bliski, nie każdy daleki daleki… ”
Źródło: Talmud


„Którą drogą człowiek chce pójść, tą należy go prowadzić… ”
Źródło: Talmud


„Biada pokoleniu, którego bohaterzy są w pogardzie… ”
Źródło: Talmud


„Jeśli potrawa sprawia ci przyjemność, odstaw ją… ”
Źródło: Talmud


„Serce i oczy to pośrednicy ciała… ”
Źródło: Talmud


„Jeden anioł nie spełnia dwóch poselstw… ”
Źródło: Talmud


„Gdy bieda ślubowanie, gdy spokój zaniedbanie… ”
Źródło: Talmud


„Dobra uczoność, jeśli wiąże się z nią także majętność… ”
Źródło: Talmud


„Kto jest bohaterem? Ten, kto z wroga czyni przyjaciela… ”
Źródło: Talmud


„Do uczelni nie wchodzi się z bronią… ”
Źródło: Talmud


„Mędrzec idzie przed królem… ”
Źródło: Talmud


„Raczej za lwem niż za kobietą… ”
Źródło: Talmud


„Jeśli chcesz się powiesić, powieś się na wysokim drzewie… ”
Źródło: Talmud


„W moim mieście moje imię, poza miastem moje szaty… ”
Źródło: Talmud


„Słowa, które się rzekło komuś w oczy, nie są oszczerstwem… ”
Źródło: Talmud


„Jakże żal zmarłych niezapomnianych… ”
Źródło: Talmud


„Milczenie jest przyznawaniem się… ”
Źródło: Talmud


„Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy… ”
Źródło: Talmud


„Na czele wszystkich leków stoję ja: wino… ”
Źródło: Talmud


„Co masz w sercu dla bliźniego, on ma w sercu dla ciebie… ”
Źródło: Talmud


„Kto sądzi głupca, sam się osądza… ”
Źródło: Talmud


„Koniec potwierdził jego początek… ”
Źródło: Talmud


„Czasem pomaga zmiana imienia, czasem zmiana miejsca… ”
Źródło: Talmud


„Nie targuj się, jeżeli nie masz pieniędzy… ”
Źródło: Talmud


„Człowiek dokonuje przestępstwa tylko wtedy, gdy traci rozum… ”
Źródło: Talmud


„Nie powołuje się na świadka głupca… ”
Źródło: Talmud


„Człowiek dokonuje przestępstwa tylko wtedy, gdy traci rozum… ”
Źródło: Talmud


„Nie powołuje się na świadka głupca… ”
Źródło: Talmud


„Biada domowi, którego okna otwarte są na ciemność… ”
Źródło: Talmud


„Myśl grzeszna jest gorsza od grzesznego czynu… ”
Źródło: Talmud


„Nie należy odstępować od zwyczajów swego kraju… ”
Źródło: Talmud


„Łatwo się wdrapać na górę, trudniej z niej zejść… ”
Źródło: Talmud


„Synowie podobni są przeważnie do braci matki… ”
Źródło: Talmud


„Stroń od tego, co brzydkie albo do brzydoty podobne… ”
Źródło: Talmud


„Kto nie uczy swego syna rzemiosła, uczy go zbójectwa… ”
Źródło: Talmud


„Oszust oszukuje ostrożnie… ”
Źródło: Talmud


„Biada ludziom, którzy widzą, a nie wiedzą, co widzą… ”
Źródło: Talmud


„Miłość bez upominania nie jest miłością… ”
Źródło: Talmud


„Kto jest głupcem? Kto traci wszystko, co otrzymał… ”
Źródło: Talmud


„Bóg przygotowuje bandaże, a potem rani… ”
Źródło: Talmud


„Nie ma człowieka, który by nie cierpiał… ”
Źródło: Talmud


„Ten się nazywa ojcem, kto wychował, a nie kto zrodził… ”
Źródło: Talmud


„Miłość przekreśla wszelkie reguły… ”
Źródło: Talmud


„Mędrzec winien być bez skazy… ”
Źródło: Talmud


„Ozdobą mądrości skromność… ”
Źródło: Talmud


„Nie należy przyjmować niczego, co stoi w sprzeczności z rozumem… ”
Źródło: Talmud


„Kto je na ulicy, jest podobny do psa… ”
Źródło: Talmud


„Stań przy dostojniku, a wszyscy będą ci się kłaniali… ”
Źródło: Talmud


„Lekarz, który leczy nie widząc chorego, jest jak ślepe oko… ”
Źródło: Talmud


„Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec… ”
Źródło: Talmud


„Jeżeli miecz, to nie pisarz, jeżeli pisarz, to nie miecz… ”
Źródło: Talmud


„Sędzia sądzi według świadectwa swoich oczu… ”
Źródło: Talmud


„To czego kobieta pragnie dla siebie najbardziej, to ozdoby… ”
Źródło: Talmud


„Świat wydany jest w ręce głupców… ”
Źródło: Talmud


„Młodość to wieniec róż, starość to wieniec cierni… ”
Źródło: Talmud


 

„Dostało się bogom, drżą kapłani… ”
Źródło: Talmud


„Kto zna gorycz, zna prawdziwy smak potrawy… ”
Źródło: Talmud


„Mądry zrozumie w lot, głupcowi potrzebny młot… ”
Źródło: Talmud


„Komu przystoi miano starca? Temu, kto osiągnął mądrość… ”
Źródło: Talmud


„Nawet gwiazdy płaczą razem z tym, kto płacze w nocy… ”
Źródło: Talmud


„To pewne: dobro nie stanie się złem… ”
Źródło: Talmud


„Kto hańbi siebie, hańbi swoją rodzinę… ”
Źródło: Talmud


„My swoje, oni swoje… ”
Źródło: Talmud


„Milczenie przystoi mędrcom, a co dopiero głupcom… ”
Źródło: Talmud


„Czy jest ojciec, który by nienawidził swego syna… ”
Źródło: Talmud


„Ta kość przypadła ci w udziale, gryź ją, czy zła, czy dobra… ”
Źródło: Talmud


„Kobiety to osobna nacja… ”
Źródło: Talmud


„Nie należy za wiele wymagać od społeczeństwa… ”
Źródło: Talmud


„Gdy zatkało się sito, uderz w nie… ”
Źródło: Talmud


„I tego, kto sprzedaje, i tego, kto kupuje, nazywa się handlarzem… ”
Źródło: Talmud


„Nie zabraniaj innym tego, na co sam sobie pozwalasz… ”
Źródło: Talmud


„Twój kolega ma kolegę, a kolega twojego kolegi ma także kolegę… ”
Źródło: Talmud


„Mędrzec jest ważniejszy od proroka… ”
Źródło: Talmud


„Słońce wstaje, chory wstaje… ”
Źródło: Talmud


„Człowiek przestaje szydzić w godzinie śmierci… ”
Źródło: Talmud


„Szpara zaprasza złodzieja… ”
Źródło: Talmud


„Nowe nieszczęścia każą zapomnieć o starych… ”
Źródło: Talmud


„Lekarz, który leczy za darmo, nic nie jest wart… ”
Źródło: Talmud


„Nie mysz jest złodziejem, ale dziura… ”
Źródło: Talmud


„Nie umieszczaj całego majątku w jednym kącie… ”
Źródło: Talmud


„Są tacy, którzy pięknie gadają, ale niepięknie czynią… ”
Źródło: Talmud


„Poznaje się człowieka: po kieliszku, po kieszeni i po gniewie… ”
Źródło: Talmud


„Nie czyń dobrze złemu, a ominie cię zło… ”
Źródło: Talmud


„Dość ma godzina własnej troski… ”
Źródło: Talmud


„Jeśliś nie zabił, nie obawiaj się… ”
Źródło: Talmud


„Nie przystoi lwu płakać przed lisem… ”
Źródło: Talmud


„Drzwi zatrzaśnięte nieprędko się otworzą… ”
Źródło: Talmud


„Kto goni za zaszczytami zaszczyty uciekają przed nim… ”
Źródło: Talmud


„Początek złego słodki, ale koniec gorzki… ”
Źródło: Talmud


„Świeże cierpienia zagłuszają dawne… ”
Źródło: Talmud


„Niebezpieczeństwo jest ważniejsze od zakazu… ”
Źródło: Talmud


„A księga i miecz zeszły z nieba złączone ze sobą… ”
Źródło: Talmud


„Owca idzie za owcą, jak czyni matka, tak czyni córka… ”
Źródło: Talmud


„Gdy błądzi pasterz, błądzi za nim trzoda… ”
Źródło: Talmud


„”Nie wiedzieliśmy” to żaden dowód… ”
Źródło: Talmud


„Ludzie są jak polne zioła, jak one rozkwitają i więdną jak one… ”
Źródło: Talmud


„Nagroda za dobry uczynek nie jest z tego świata… ”
Źródło: Talmud


„Oto obrońcy człowieka: skrucha i dobre uczynki… ”
Źródło: Talmud


„Ciało zmarłego nie odczuwa lancetu… ”
Źródło: Talmud


„Gorsza jest nieuczciwość w mowie niż nieuczciwość w interesach… ”
Źródło: Talmud


„Cierpienie wymazuje grzechy człowieka… ”
Źródło: Talmud


„Nie daje się okazji uczciwemu, a tym bardziej złodziejowi… ”
Źródło: Talmud


„Nie ma święta bez wina… ”
Źródło: Talmud


„Rozpocząłeś dobre dzieło doprowadź je do końca… ”
Źródło: Talmud


„Takie pokolenie, jaki władca… ”
Źródło: Talmud


„Początkiem choroby sen… ”
Źródło: Talmud


„Kiedy gromadzą, rozrzucaj, gdy rozrzucają, gromadź… ”
Źródło: Talmud


„Kto nad kradzionym jadłem odmawia modlitwy, szydzi z Boga… ”
Źródło: Talmud


„Lepiej odpowiedz „nie wiem”, niż miałbyś skłamać… ”
Źródło: Talmud


„Biada pokoleniu, którego przywódcą jest kobieta… ”
Źródło: Talmud


„Dopóki sandały na twoich stopach, depcz ciernie… ”
Źródło: Talmud


„Oddech dzieci śpieszących do szkoły podtrzymuje świat… ”
Źródło: Talmud


„Trudziłeś się, żeby otworzyć, potrudź się, żeby zamknąć… ”
Źródło: Talmud


„Nie należy być posłańcem złego… ”
Źródło: Talmud


„Co kupiła żona, kupił mąż… ”
Źródło: Talmud


„Kto czuje ból, niech go wypowie… ”
Źródło: Talmud


„Lekarzu, lecz swoją przypadłość… ”
Źródło: Talmud


„Szczęśliwy uczeń, któremu dziękuje nauczyciel… ”
Źródło: Talmud


„Kto zawstydza bliźniego, w końcu sam będzie zawstydzony… ”
Źródło: Talmud


„Im większy talent, tym większa możliwość pomyłki… ”
Źródło: Talmud


„Początkiem grzechu grzeszne myśli… ”
Źródło: Talmud


„Nie ma kary bez ostrzeżenia… ”
Źródło: Talmud


„Nie przy starości smak życia ani przy młodości rada… ”
Źródło: Talmud


„Miłość wypacza widzenie; i nienawiść wypacza widzenie… ”
Źródło: Talmud


„Siedem lat trwał głód, ale nie dotarł do wrót rzemieślnika… ”
Źródło: Talmud


„Cielę bardziej pragnie ssać niż krowa karmić… ”
Źródło: Talmud


„Jeśli kto opłakuje to, co przeminęło, otrzymuje dar modlitwy… ”
Źródło: Talmud


„Jest w naturze człowieka, że łapie się co chwila za kieszeń… ”
Źródło: Talmud


„Pełny brzuch rodzi zło… ”
Źródło: Talmud


„Kto zanadto swojemu rozumowi dowierza wpada w błędy i pomyłki… ”
Źródło: Talmud


„Kto nad kradzionym jadłem odmawia modlitwy, szydzi z Boga… ”
Źródło: Talmud


„Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy… ”
Źródło: Talmud


„Bo w wielkiej mądrości – wiele utrapienia, a kto przysparza wiedzy – przysparza i cierpień… ”
Źródło: Talmud


„Gdy bieda ślubowanie, gdy spokój zaniedbanie… ”
Źródło: Talmud


„Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy… ”
Źródło: Talmud


„Bóg przygotowuje bandaże, a potem rani… „
Źródło: Talmud


„Bóg szuka serca… „
Źródło: Talmud


„Bóg szuka serca… ”
Źródło: Talmud


„Kto nad kradzionym jadłem odmawia modlitwy, szydzi z Boga… ”
Źródło: Talmud


„Miłość wypacza widzenie; i nienawiść wypacza widzenie… ”
Źródło: Talmud


„Milczenie przystoi mędrcom, a co dopiero głupcom… „
Źródło: Talmud


„Początkiem choroby – sen… „
Źródło: Talmud


„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat… „
Źródło: Talmud


Similar Posts:


« »