Cyntia

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.
Imię to wywodzi się od słów oznaczających kobieta z Kynthos.Tajemnicza otoczona mgiełką ekstrawagancji i przepychu stroni od świata i ludzi. Żyje w iluzji najlepszych chwil swojego życia. Kobieta o tym imieniu posiada bardzo rozwiniętą wyobraźnię, co wpływa dodatnio na jej życie umysłowe i pracę, pod warunkiem jednak że nie zamknie się w czterech ścianach. Ze swych zdolności i talentów wtedy czyni szeroki użytek ,a w stosunku do innych jest pełna otwartości i wylewności. Łatwo ją jednak dotknąć i zrazić, a wtedy zamyka się w sobie. Gdy decyduje się coś popierać,gotowa jest to czynić nawet z własną szkodą i wówczas trudno ją odwieść od swych zamierzeń. W życiu chciałaby zrobić karierę oraz zostać bogatą osobą. Pełna taktu, potrafi umiejętnie układać swe plany życiowe i umiejętnie opanować innych. W małżeństwie jest dość szczęśliwa, gdyż nie ma wielkich wymagań i stara się na wszelkie sposoby zapewnić szczęście kochanej osobie. Liczba trzy jest symbolem intuicji, magii, sił twórczych i radości, którą niesie korzystanie z nich. Reprezentuje ona również Czas, składający się z trzech elementów: już poznanego i doświadczonego zwanego Przeszłością, właśnie przeżywanego zwanego Teraźniejszością oraz nieznanego i niepewnego, zwanego Przyszłością. W ten sposób symbolizuje ona przeistaczanie się tego, co znane, aby wyłonić rzeczy nowe i nieznane, czyli siły twórcze drzemiące w każdym z nas. I w tym przypadku to ma miejsce gdyż trójka jest wzmocniona chęcią do podróży, odkryć, poszukiwań i osiągania nowych doznań. Symbolizuje ona nieustanny ruch i zmianę w przyrodzie a także na jego dzikie piękno i potęgę. Zmienność i dzikość jest z nie przewidywalna, co nieraz posiadacza tego imienia prowadzi na manowce życia. Ponadto imię to oznacza czystość, skromność, pracowitość, a także poświęcenie się i swych talentów w pomaganiu innym. A to oznacza, że osoby o tym imieniu jest skryta, skromna, praktyczna, wybredna i pracowita, analityczna i skrupulatna, szuka wiedzy i zrozumienia. Jakość zmienna symbolizuje przemianę, transformację a także destrukcję. Wiąże się z mądrością i zrozumieniem a także wprowadzaniem harmonii. Jakość zmienna rozprasza energie danego żywiołu osłabiając ją, ale i dając jej zdolność do penetracji oraz elastyczność i łatwość adaptacji. Jakość ta wiąże się również z łatwością ulegania wpływom….

 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj:     http://imiennik.sennik-mistyczny.pl/cyntia

Similar Posts:


« »