Bosman

 

 

 

 

Synonimy: Bosman….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Bosman – symbol odpowiedzialny za utrzymanie porządku i reżimu wszelkich spraw służbowych…

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Przedstawia niebezpieczeństwo popełnienia błędów, czynów przesadnych w samej swej istocie z powodu sztywności emocjonalnej,stałej lub mniej czy bardziej przejściowej. Sen odzwierciedla skłonność do nieustającego żalu wobec materialnej strony własnej egzystencji, narzuconego z różnych względów reżimu pomijającego własne potrzeby wewnętrzne. Wskazuje, że przypisujemy stopniowo coraz większe znaczenie rygorowi i zasadą oraz dobrom materialnym, zamiast żywo i spontanicznie reagować na wszelkie miłe wydarzenia. To wyraźne upodobanie do narzucania wszystkim swoich zasad może w przyszłości zaszkodzić naszym stosunkom z bliskimi i z otoczeniem…

Similar Posts:


« »