Bokobrody

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Bokobrody….
Antonimy: ….

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Bokobrody – sen wskazuje na osobę moralizatora, mającego niepohamowaną skłonność do wygłaszania kazań o dobrodziejstwach właściwego prowadzenia się. Wskazuje, że w oczach otoczenia ta osoba odgrywa rolę rzecznika sprawiedliwości, w przekonaniu, że słusznie wychwala zalety wobec wyznawanych prawd lub zasad. Jeśli sen dotyczy się nas, to powinniśmy sobie uświadomić fakt, że nasze otoczenie postrzega nas jako moralizatora. Jeśli natomiast tyczy się ktoś z naszego otoczenia kto ma skłonność do moralizujących pouczeń, powinniśmy zrozumieć dlaczego sami odnosimy się do jego prawd z dystansem….

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »