Atman

 

 

 

 

Synonimy: Atman, Duchowy pierwiastek, Jaźń jednostki, Zasada życia i odczuwania….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Atman – fundamentalne “ja”, najgłębsza, duchowa istota bytu ludzkiego, według sanskrytu pierwotny odwieczny i niezniszczalny pierwiastek duchowy tkwiący w wszelkich istotach, jaźń jednostki, tożsamy z brahmanem. W Wedach oznacza tchnienie życia. W hinduizmie dusza rozumiana jako indywidualna jaźń obecna w każdej żywej istocie. W swej istocie rozumiany jako Boska cząstka każdego jestwa która wciela się w kolejnych reinkarnacjach w kolejne ciała podlegając prawu karmy. Tożsamy z całym Wszechświatem: Wszystkim Co Jest jako afirmacja boskości w duszy człowieka łączącej go z boskością otaczającom go rzeczywistością…
Widzieć jak opuszcza ciało – zawsze oznacza niebezpieczeństwo dla Twego życia…
Być pod wrażeniem – nowa znajomość z wyjątkową istotą…
Odczuwać Go w sobie ? zbliża się Twój czas na zmiany i doskonalenie się…
Otrzymać wsparcie od – spotkasz kogoś, kto Ci pomoże w najmniej oczekiwanym momencie…
Wskazywać drogę błąkającemu się ? ktoś wybaczy Ci nielojalność…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Atman jako duchowy pierwiastek i zarazem zasada naszego życia jest nad świadomą formą aktywnością naszego ciała. Z tego faktu zwyczajny człowiek nie zdaje sobie sprawy, że nasze ciało potrzebuje duchowego pierwiastka aby nadać swojemu myśleniu emocjonalną treść. Można podać kilka definicji Atmana w zależności od tego, jaki jej aspekt lub funkcje pragnie się przedstawić. Najogólniejsze określenie, to element życia w materii, który odróżnia ją od martwych bytów. Atman nie utożsamia się z psychiką człowieka, która jest pewnym światem wewnętrznym, subiektywnym sposobem przeżywania różnych sytuacji, innych ludzi, czy siebie samego. Psychika jest światem myśli, uczuć i różnych wrażeń,można ją określić jako jedną stronę tego samego medalu. Dlatego można powiedzieć, że świat wewnętrzny człowieka jest uformowany zarówno przez Atmana, jak i przez ciało i z nim związane jego ego. Atman w tym kontekście poprzez ciało nabywa zdolności do postrzegania materialnego świata, a co za tym idzie do zdobywania nowych doświadczeń i doskonalenia się na drodze fizycznych doznań aż do uzyskania pełnej doskonałości. Atman jako uniwersalna dusza zmuszony jest wiązać się z ciałem w celu osiągnięcia zrozumienia ważnej zasady – “dominacji ducha nad materią”, a więc prawdziwym powodem Jego istnienia w ziemskim wymiarze jest konieczność samo-doskonalenia się w praktyce i na własnej drodze, ponieważ pragnie być kompletny, doskonały, harmonijny, gdyż ten imperatyw wpisany został przez stwórce w akcie stworzenia jako nadrzędny warunek każdego bytu – (pragnienie osiągnięcia doskonałości). Ponadto musimy pojąć że Miłość i Empatia(współodczuwanie innych istot) jest naszym prawem z którego zrozumieniem musimy umiejętnie żyć tu wśród innych bytów. W swoim najwyższym stopniu rozwoju Atman osiąga zdolność do pełnej empatii. Co uwalnia Go od fizyczności i daje kreatywność w tworzeniu nowych idei dzięki wcześniej nabytym doświadczeniom w fizycznym świecie. Te powiązania między odczuwaniem typowo fizycznym a odczuwaniem w pełni duchowym są istotą i głównym sensem takiej formy naszego bytu. Sen wskazuje Ci że na swojej ziemskiej drodze nigdy nie jesteś sama, choć z pewnością nieraz czujesz się osamotniona i opuszczona..

Similar Posts:


« »