Miejsca

 

 

 

 

Synonimy: Miejsca, Konkretne miejsce, Miejscowości jako miejsca, Otoczenie jako miejsce, Miejsce pracy, Miejsce odpoczynku….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Miejsca – niezliczone miejsca, jakie w snach służą za punktu orientacyjne dla naszej podświadomości, w ten sposób są podstawowymi wskazówkami spójnej interpretacji, skutecznego odczytywania licznych przekazów wysyłanych nam w snach. Istota snu odzwierciedla rozmaite dziedziny, jakie składają się na strukturę snu a przez to i ludzkiej egzystencji. Wyjawiają nam poprzez odczuwane z konkretnymi miejscami nasze uczucia i emocje które budują strukturę naszych priorytetów, określonych świadomie lub podświadomie. Są to rozmaite płaszczyzny i sfery naszego życia, podlegające stopniowej transformacji pod wpływem naszych działań, poszukiwań, naszych skłonności lub uwarunkowań. Symbol miejsca wskazuje, że ważne jest uświadomienie sobie tej dziedziny, aby dobrze określić kierunek , skalę naszych dążeń….

Dla przykładu:

Wszystko co na zewnątrz i wokoło miejsca zamieszkania lub jakiegoś budynku: ujawnia dziedzinę wpływów zewnętrznych, rodzaj zachowania lub warunkowania, jakie przyjmujemy w ramach przynależności do określonych grup społecznych, naszego przystosowania się do wymagań społeczności w której funkcjonujemy lub innych kierujących harmonijną integracją jednostki w różnorodności zewnętrznych wpływów….
Wszystko co wewnątrz miejsc w których przebywamy-żyjemy symbolizuje dziedzinę struktur wewnętrznych, które sterują indywidualnością, kryteriami kształtującymi osobowość, priorytetów, którym podporządkowane są ideały lub normy rozwijające nasze postawy i aspiracje….
Miejsca związane z pracą ujawniają sfery naszych priorytetów zawodowych, które podlegają transformacji, zainteresowania, które wpływają na podejmowanie obecnych zobowiązań….
Miejsca gdzie spotykamy się na gruncie prywatnym wskazują na dyspozycje umysłu, które determinują naszą postawę w ramach zbiorowości lub społeczeństwa….
Miejsca odległe wskazują na nasze niezrealizowane potrzeby i pragnienia….
Miejsca nam nieznane, które określają kierunek poszukiwań….

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »