"Nulla aetas ad discendum sera "...
Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny...
Apelles

Żaklina

 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.
Niech Bóg strzeże. Żakliny to mocne indywidualność, a przy tym zmysłowe, uczuciowe, namiętne przez co łatwo mogą dostać sie pod wpływ innych ludzi. Waleczne a jednocześnie chytre, nie wycofują sie od walki, toteż nieraz zaplątuje się w życiu w różne nieporozumienia i spory, a drogę starają się wówczas torować raczej przy użyciu siły, niż wysiłkiem umysłowym. Czasem wahają się i długo namyślają ale gdy przyjdzie chwila czynu łączą doskonale swój bystry i wojowniczy umysł z silną wolą i zazwyczaj osiągają powodzenie. Gdy Żaklina raz nakreśli sobie jakiś cel w życiu, dąży do niego z wytrwałością i zdecydowaniem, a jej pewność siebie pozwala na przezwyciężenie trudniejszych sytuacji życiowych. W życiu wykazuje dużo dumy i wiary w swe zdolności. Nadaje się zdecydowania do zajmowania stanowisk wybitnych. Potrafi układać doskonałe projekty i zręcznie wcielać je w życie. Liczba siedem wiązana jest z naszą niezależnością, indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno samodzielność, zaradność, ale i samotność a nawet izolacje od zgiełku otoczenia. Siódemka jest najbardziej tajemniczą z wszystkich cyfr. Podobnie jak cyfra trzy, siódemka jest liczbą magiczną. O ile jednak trójka symbolizuje siły magiczne w akcji o tyle siódemka reprezentuje ezoteryczny aspekt przepływających energii dający zrozumienie nielicznym, którzy są do niego zdolni. Znaczenie siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją i wyższymi poziomami rozwoju człowieka. Jest symbolem nadziei, marzeń i życzeń całego rodzaju ludzkiego, a także wyższych jego aspiracji. Ludzie o tym imieniu mogą się zajmować większymi ideami, humanitarnymi pojęciami, lecz są bardziej beznamiętni i powściągliwi w swych związkach gdyż czują się ograniczani i krępowani a napewno niezrozumiani. Imię znajdujące się pod wpływem cyfry siedem uzewnętrznia tworzenie i dawanie życia. A to oznacza, że właściciel imienia jest asertywny, niezależny, postępowy, analityczny, oryginalny i pomysłowy, ale i pamiętliwy. Siła tego imienia powoduje przejawienie się energii żywiołu w jego naturalnej postaci dążącej do podtrzymania tego, co rozpoczęte. Przynoszą też łatwość raz rozpoczętych rzeczy. Związana jest ze stabilnym strumieniem energii danego żywiołu. Związana jest ona z nieprzerwanym dążeniem do celu i niechęcią do zmiany kierunku…..

 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj: http://moj-imiennik.pl/zaklina-2


Maksyma Warta Przemyślenia...
Kapłan może wprowadzić cię do świątyni, ale ćwiczenie się w cnocie należy do ciebie...
- Anonim...

« »