"Aurea dicta"...
Złote słowa...
Lukrecjusz

Zachwyt Religijny

 

 

 

Synonimy:       Zachwyt Religijny, Złączenie z wyższą jaźnią….
Antonimy:       Poniżenie, Deprawacja……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Odczuwać   –   zwrócisz się do własnego wnętrza…
Widzieć czyjś   ?   radość i korzystną przyszłość…
Zwracać się do kogoś z   ?   oznacza początek ważnych przeżyć…
Dla szukających swojej drogi   ?   zapowiedź trwałej i szczęśliwej znajomości…
Nieoczekiwane   –  odwiedzi cię dawno nie widziany przyjaciel…
Czuć się wypalonym po   –   czekają cię zmartwienia i rozczarowania….
Zostać uniesionym w   –   entuzjazm dla świata i ludzi wyniesie Cię na szczyty…
Nie do uniesienia   –   jesteś przepracowany, wypalony, zmęczenie jest zbyt wielkie abyś mógł sobie z nim poradzić w tej chwili. Potrzebujesz oddechu, wypoczynku od codzienności…..

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu...

„Zachwyt Religijny” jest zaliczana do zjawisk mistycznych, to złączenie swojej świadomości z Bogiem które odczuwamy jako odmienny stany świadomości pełen zachwytu i uniesienia. Osoby, które go doświadczyły są zazwyczaj prowadzącymi głębokie życie duchowe połączone z ascezą, niekiedy żyją w odosobnieniu, wśród głębokich rozważań swojego wnętrza i postów. Dla osób niewtajemniczonych jest odczuwana jako przeżycie najwyższego zjednoczenia, choć zdarza się to niezmiernie rzadko. W snach stanowi odwołanie do naszej wewnętrznej spójności i często jest wyraźnym drogowskazem czego do osiągnięcia pełni w jakimś zakresie nam brakuje lub czego nie robimy aby to osiągnąć. W religiach objawionych, które przyjmują dualizm osoby ludzkiej, rozumiana jest jako mistyczne wyjście duszy z ciała i zjednoczenia z Bogiem w idealnej współbrzmiącej miłości, rozumiana jako doświadczenie należące do sfery duchowej, jest ono interwencją Boga, który podnosi człowieka do kontemplacji swego Boskiej Cząstki Bytu. Dla osób głęboko wierzących i związanych religijnie oznacza oddanie serca Bogu bez reszty i związanie swojej drogi z wyznawaną wiarą religijną, to, okazywanie Bogu uwielbienia, zachwytu, podziwu i przejawu prawdziwego oddania i czci jest symbolem stawiania za swój wzór dogmatów swojej wiary. W zachwycie religijnym jednostka przekracza zwykłą świadomość i w rezultacie doznaje zwiększenia swoich możliwości umysłowych i poznawczych, wtedy w ramach stanów ekstatycznych odczuwane są silne emocje, intensywna koncentracja na danym zajęciu przy niewrażliwości na czynniki zewnętrzne, nadzwyczajne zdolności fizyczne oraz świadomość niezwykłych przestrzeni mentalnych co może być utożsamiane jako doznanie duchowe i zwykle przyjmuje formę obcowania z siłami wyższymi. ” Zachwyt Religijny” w snach ma również swoją mroczną stronę, najczęściej wtedy gdy śni nam się że ustąpił i go nie ma, czujemy się wypaleni do cna, oznacza to że wysiłek jakiemu się poddajemy na jawie wysysa nasze soki życiowe do niemal że zera, to ostrzeżenie od podświadomości że możemy się wypalić…

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?


Maksyma Warta Przemyślenia...
Długo szuka się przyjaciela, szybko się go traci...
- Anonim...

« »