"Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus "...
Jemy, aby żyć, nie żyjemy, aby jeść...
Plutarch

Waldemara

 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.Waltan- panować, rządzić oraz mari- sławny. Imię oznaczające osobę, która zyskała sławę przez swoje panowanie. Dla kobiety obdarzonej tym imieniem najważniejsze w życiu jest swoboda działania i niezależność. Tolerancyjna, potrafi sie poświęcić. Niestety zdobycie przyjaźni i zrozumienia jest dla niej dość trudne, gdyż na ogół jest osobą nieśmiałą i mającą problemy z nawiązywaniem znajomości z innymi osobami. Nie lubią blasku, sławy, plotek, ale potrafią cierpliwie wysłuchać każdego, kto ma coś interesującego do powiedzenia. Potrafi z godną podziwu intuicją odgadywać ludzkie uczucia. Dziewiątka symbolizująca na poziomie energetycznych wibracji to imię jest uważana za liczbę reprezentującą stan osiągnięcia pełni w jakiejś dziedzinie. Związana jest z wysokim poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego bądź duchowego. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze. Jej znaczenie związane jest z wynalazczością, pomysłowością i skutecznością. Jest to liczba zamykająca cykl numerologiczny a tym samym stawiająca podstawy do rozpoczęcia kolejnego. Jednak w swoim mniej rozwiniętym aspekcie skłania do podróży, poszukiwania, odkrywania, do szukania ciągle nowych wrażeń. Symbolizuje ona nieustanny ruch i zmianę. Znaczenie numerologiczne imienia odwołuje się wtedy do nieustannego ruchu w przyrodzie a także do jego dzikiego piękna i potęgi. Zmiana dzikość wiążą się także z omylnością i wiecznym poszukiwaniem wrażeń, mimo że tak naprawdę wiąże się z dążeniem do doskonałości, do zamknięcia cyklu. Osoby o tym imieniu związane są z dwoistością, humanizmem, wszechstronnością i komunikacją, są żywe, wszechstronne i intelektualne, kierują się raczej umyłem niż uczuciami. Nadzwyczaj łatwo dostosowują się do nowych sytuacji. Ich zmienna jakość symbolizuje przemianę, transformację a także destrukcję. Wiąże się z mądrością i zrozumieniem a także wprowadzaniem harmonii. Jakość zmienna rozprasza energie danego żywiołu osłabiając ją, ale i dając jej zdolność do penetracji oraz elastyczność i łatwość adaptacji. Jakość ta wiąże się również z łatwością ulegania wpływom…..

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj: http://moj-imiennik.pl/waldemara

 


Maksyma Warta Przemyślenia...
Najzacniejsi i najmędrsi rodzą się pod strzechami...
- Anonim...

« »