"Amor non quaerit, amor reperit"...
Miłość nie szuka, miłość znajduje...

Tożsamość osobista

 

 

 

Synonimy:   Tożsamość osobista……
Antonimy:     ……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Tożsamość osobista –   dostrzeżenie tego, co różni jednostkę od innych, zrozumienie własnej osoby…
Własna –   w Twoim życiu zamęt wielu wydarzeń…
Ukryta –   koło Twojej osoby jest gęsto od różnych podejrzeń…
Czyjaś –   strach przed utratą związku z rodziną, korzeniami…
Otrzymać inną –   odzyskasz pewność siebie…
Zafałszowana –   dodatkowy nie do końca uczciwy zysk…
Utracić swoją –   wyniknie jakiś zamęt, koło Twojej osoby…
Odkryć czyjąś –   zrozumiesz czyjeś intencje…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Tożsamość osobista to bycie tym samym człowiekiem, tą samą osobą, bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość osobista w naszych snach to „zespół wyobrażeń, uczuć, sądów, wspomnień i projekcji danego człowieka, który odnosi on do siebie. W pojęciu tym mieszczą się takie składniki jak, samoświadomość jednostki, świadomość kontynuacji i pozostawania sobą w zmieniających się warunkach życia, świadomość uczestnictwa w grupach społecznych, koncepcja siebie, zdolność do porównań interpersonalnych. Pojęcia tożsamość używa się w celu podkreślenia niepowtarzalności jednostki w stosunku do grupy. Tożsamość osobista wyrasta z potrzeby unikatowości. Kształtuje się dzięki charakterystycznej dla człowieka potrzebie szukania i kreowania sensu własnego życia. Tożsamość człowieka, to wizja własnej osoby, trwałe przekonanie o tym, kim się jest. Tożsamość osobista jest odpowiedzią na pytanie dotyczące danych związków z płcią, wiekiem, rodziną, językiem, religią, wyznaniem, narodowością, wykształceniem, pracą, pozycją socjalno-ekonomiczną, poglądami politycznymi…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Najwyższa nawet wieża zaczyna się na ziemi...
- Anonim...

« »