"Invitum qui servat, idem facit occidenti "...
Kto ocala kogoś wbrew jego woli, to tak jakby go zabijał...
Horacy

Rajmund

 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.
Imię oznaczające- ten, który jest pod osłoną losu. Samodzielny i zaradny, niechętnie słucha rozkazów. Wszystko musi sprawdzić sam. Małomówny o skromnych wymaganiach. Ogromnie ambitny, uzdolniony i pracowity. W razie potrzeby można na niego liczyć, gdyż jest niezawodnym człowiekiem. Cyfra opisująca to imię to liczba stabilności i porządku, związana jest z naszą niezależnością, indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno samodzielność, zaradność, ale i samotność a nawet izolacje od zgiełku otoczenia. Liczba ta jest najbardziej tajemniczą z wszystkich cyfr. Podobnie jak cyfra trzy, jest liczbą magiczną. O ile jednak trójka symbolizuje siły magiczne w akcji o tyle ona reprezentuje ezoteryczny aspekt przepływających energii dający zrozumienie nielicznym, którzy są do niego zdolni. Znaczenie siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją i wyższymi poziomami rozwoju człowieka. Jest symbolem nadziei, marzeń i życzeń całego rodzaju ludzkiego, a także wyższych jego aspiracji. Ludzie o tym imieniu mogą się zajmować większymi ideami, humanitarnymi pojęciami, lecz są bardziej beznamiętni i powściągliwi w swych związkach gdyż czują się ograniczani i krępowani a na pewno niezrozumiani. Imię znajdujące się pod wpływem opisującej go cyfry uzewnętrznia tworzenie i dawanie życia. A to oznacza, że właściciel imienia jest asertywny, niezależny, postępowy, analityczny, oryginalny i pomysłowy, ale i pamiętliwy…..

 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj: http://moj-imiennik.pl/rajmund

 


Maksyma Warta Przemyślenia...
Istnieje tylko jedno źródło mocy,jedno źródło życia...
, i jeden jego sens...
- Anonim...

« »