"Actus hominis non dignitas iudicentur"...
Niech będą sądzone czyny człowieka, a nie jego godność...
Minucjusz

Przewidywanie

 

 

 

Synonimy:    Przewidywanie, Jasnowidzenie, Wizja…..
Antonimy:     Ciemnota…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Mieć we śnie –   przeszłości nie da się cofnąć, trzeba z nią żyć…
Widzieć przyszłość –   pracuj nad samym sobą, a o przyszłość się nie martw…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Przewidywanie czyli Prekognicja od łac. pracognoscere, ?wiedzieć wcześniej?, ?wiedzieć…., być zaznajomionym z….,? w parapsychologii zjawisko paranormalne oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu wiedzy co odróżnia je od przewidywania, czy prognozowania, pojęcie blisko związane z jasnowidzeniem……, Prekognicja jest zjawiskiem opisywanym od dawien dawna w licznych podaniach różnych ludów, w tym również i w mitologii. Najczęściej opisy zjawiska pojawiały się w formie snów, lub wyroczni. Za przykład najsłynniejszej z nich posłużyć mogłaby wyrocznia w Delfach. Sama Biblia posiada wiele opisów charakterystycznych dla prekognicji. Stary Testament posiada aż 18 ksiąg uznawanych za prorocze, a przykładem mógłby się stać opis proroczych snów faraona zinterpretowanych przez Józefa na przepowiednię 7 lat urodzaju i 7 lat posuchy. Nowy Testament również posiada opisy takich zdolności – Święta Rodzina ucieka do Egiptu po śnie św. Józefa ostrzegającym przed rzezią niewiniątek będącą wynikiem gniewu Heroda….., Kwestia istnienia ludzi posiadających zdolność prekognicji u większości normalnych ludzi nie budzi wątpliwości, istnieje wiele relacji historycznych i współczesnych osób, które miały ?wizje? przyszłych zdarzeń……, Osoby doznające jasnowidzenia zdarzeń oddalonych w czasie, miewają te wizje zwykle w zmienionych stanach świadomości sen, trans, medytacja onejromancja, oraz za pomocą czynności mantycznych: dywinacja, kartomancja, tarot…., Istnieją liczne świadków, zwykle jednak bliskich znajomych i członków rodziny, twierdzących, że osoba jasnowidząca opowiadała swoje wizje zanim dane zdarzenie miało faktycznie miejsce……., Łatwiejsza do weryfikacji naukowej jest zdolność przewidywania zjawisk, które mają nastąpić w najbliższym czasie. Wiele osób w swoim codziennym życiu ma czasem wrażenie, że ?wie?, co się za chwilę stanie, trudno jednak jest tu ustalić, czy ta ?wiedza? pochodzi z umiejętności błyskawicznego, ale racjonalnego przewidywania co się stanie, czy też pochodzi ona z ?bezpośredniego? kontaktu z nieodległą przyszłością. Badaniem tego fenomenu zajmuje się na szeroką skalę m.in. Princeton Engineering Anomalous Research Center, które powstało w 1979 roku i od tego czasu przeprowadziło tysiące rozmaitych testów, mających zbadać istnienia tego zjawiska. Wiele wyników tych eksperymentów zdaje się potwierdzać, że w niektórych sytuacjach ludzie miewają takie błyskawiczne wizje najbliższej przyszłości, których nie da się racjonalnie wyjaśnić, jednak wyniki te są wciąż mocno kontrowersyjne i ciągle dyskutowane w literaturze fachowej….., W naszej sennej rzeczywistości przewidywanie przyszłych wydarzeń symbolizuje przetworzone obrazy z naszej przeszłości nakładające się na symptomy powstawania naszej przyszłości co podświadomość odbiera jako sygnał do podjęcia wyzwania i przygotowania się na nadchodzące wydarzenia……..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Łatwiej jest kucac w mroku niż jaśniec w świetle...
- Anonim...

« »