"Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est " Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia...
Seneka

Płacz żałobny

 

 

 

Synonimy:     Płacz żałobny, Lament……
Antonimy:      Śmiech……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Słyszeć –  oznacza dobrą wiadomość…
Słyszeć zawodzenie bliskich –  radość z otrzymanego majątku…
Samemu –  zapowiedź powodzenia w Twojej rodzinie…
Wiele osób –  zapowiada wesele…
Słyszeć z oddali –  zapowiedź problemów w domu…
Słyszeć innych lamentujących ?  szczęście w całej rodzinie…
Dla kobiety –  oznacza porzucenie przez ukochanego…

Dla mężczyzny –  zapowiada niehonorowe zachowanie…
Wynajęte płaczki –  pozornie taki sen oznacza radość…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

W tym kontekście tren to utwór liryczny o charakterze żałobnym, wywodzący się ze starogreckiej poezji funeralnej, blisko spokrewniony z elegią, a także epicedium, ważny element struktury tragedii greckiej, odmiana pieśni lamentacyjnej. Utwory takie były poświęcane zmarłej osobie i wyrażały żal oraz smutek z powodu jej odejścia, a także przedstawiały jej cnoty i zasługi. Nenia jako forma trenu w starożytnym Rzymie była pieśnią żałobną śpiewaną podczas pogrzebu przez rodzinę lub płaczki przy akompaniamencie fletu. Pierwotnie nenia śpiewano jedynie podczas stypy, później także podczas prowadzenia konduktu żałobnego i samego pogrzebu. Pozwalały pokonać swoje ograniczenia, sprawiały wyjawienie przyczyny własnego bólu, dając pocieszenie, dając swoim przekazem moralne pouczenie…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Maksyma Warta Przemyślenia...
Człowiek jest piątym elementem natury powstałym by manifestować się po przez poznawanie i zrozumienie,co w końcu i tak przekłada się na doskonalemie otaczającej nas szeroko pojętej biosfery i sfery wszechświata a także siebie co stawia go jako dopełnienie w nieustającym procesie rozwoju wszystkiego...
- Anonim...

« »