"Nullum est iam dictum, quod non sit dictum prius "...
Nie ma takiej rzeczy powiedzianej, która nie zostałaby już powiedziana wcześniej...
Terencjusz

Jadźńa

 

 

 

 

 
Synonimy: Jadźńa, Jadżnia….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Jadźńa – w wierzeniach wedyjskich rytuał ofiarny zapowiada wszelkiego rodzaju nowości, mające publiczny charakter. Oznacza wydarzenia, których pojawienie się jest jedynie kwestią czasu. Mówi o zewnętrznej, jawnej i intencjonalnie eksponowanej części naszych spraw które łączom nas z otoczeniem. W aspekcie psychologicznym symbolizuje nasze zewnętrzne małe ja. To nasz element autoprezentacji jaki demonstrujemy na zewnątrz opinnipublcznej. Ważne wskazówki do interpretacji mogą być zawarte w treści lub formie widzianego rytuału….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


Maksyma Warta Przemyślenia...
Jeśli człowiek sam się nie pilnuje, to Niebo i Ziemia zniszczą go...
- Anonim...

« »