"Avaritia et arrogantia praecipua validiorum vitia"...
Chciwość i bezczelność to główne wady możnych...
Tacyt

Habituacja

 

 

 

 
Synonimy: Habituacja….
Antonimy: ….

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Habituacja – sen wskazuje na stopniowy zanik lub słabnięcie reakcji obronnych naszej świadomości na wielokrotnie powtarzającą się negatywną presje ze strony otoczenia. Symbol osłabiena woli…

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


Maksyma Warta Przemyślenia...
Prawdziwe słowa nie są piękne, a słowa piękne nie są prawdziwe...
- Anonim...

« »