"Trahit sua quemque voluptas "...
Każdy ulega swoim namiętnościom...
Wergiliusz, Eklogi

Celestyn

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.
Caelestinus ? niebiański. Jest to człowiek całkowicie uświadomiony i harmonijny, potrafiący zarówno strzec swych interesów jak bronić zasad i przekonań. Jego umysł jest rozwinięty wszechstronnie. Posiada szeroką tolerancję a za jego rozsądek, prawość i pewność otoczenie odnosi się do niego z uznaniem i szacunkiem. W życiu dąży do postępu, ale tym samym nigdy nie pragnie burzyć istniejącego porządku rzeczy. Odznacza się dużym poczuciem realności życia czego inni ludzie nie potrafią należycie ocenić i występują pod jego adresem z zarzutami, niedoceniając pełnych taktu i słuszności rad, jakich im udziela. Przyjemny w towarzystwie, dość wesoło usposobiony, łatwo zaprzyjaźnia się z innymi. Może stać się doskonałym znawcą charakterów ludzkich. Znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałe dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw niezbędne do jego osiągnięcia. W Chinach jest uważana za liczbę bardzo szczęśliwą. Łączy w sobie dwie cechy: jest liczbą parzystą, co symbolizuje pełnię i jednocześnie jest największą cyfrą parzystą, stąd jej znaczenia dotyczące sukcesu i realizacji celów. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze. Osoby o tym imieniu są odważne i rycerskie, lecz dominujące i czasem leniwy. Posiadają szlachetność i dumę, ale nieraz wywyższają się nad innych. Imię to wnosi naturalny entuzjazm w życie, wylewność i twórczość, mocno podparte hojnością i ekstrawagancją, dogmatyczność i stałość w opiniach. Powoduje przejawienie się energii żywiołu w jego naturalnej postaci dążącej do podtrzymania tego, co rozpoczęte. Przynosi też łatwość w dokończeniu raz rozpoczętych rzeczy. Imię związana jest ze stabilnym strumieniem energii danego żywiołu. Związana jest ono z nieprzerwanym dążeniem do celu i niechęcią do zmiany kierunku…..

 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj:    http://moj-imiennik.pl/celestyn


Maksyma Warta Przemyślenia...
Lepiej zapalić świeczkę, niż narzekać na ciemność...
- Anonim...

« »